Ewa Druszcz

Treningi twórczości

Każdy z nas, nieważne: mały, duży, młodszy, starszy, ma ogromny potencjał. Potencjał do bycia kreatywną osobą. Poprzez systematyczne treningi możliwe staje się wyzwolenie naszej wrodzonej kreatywności, naszej twórczej energii, dzięki której kształtuje się pewne, odważne, indywidualne, otwarte spojrzenie na świat.

Twórczość to cecha przynależna każdemu z nas, lecz nie u każdego uwidacznia się z takim samym nasileniem. To, w jakim stopniu jesteśmy twórczy zależy od aktywności, jakie podejmujemy, od tego czy pracujemy na twórczym obszarem własnej osobowości czy raczej wybieramy pasywny tryb życia. Nie ma innej drogi do ukształtowania siebie jako kreatywnej osoby, niż podejmowanie regularnych zadań, ćwiczeń i aktywności służących rozwijaniu twórczości. 

Tylko praca nad sobą, praca nad własnym, wrodzonym twórczym potencjałem daje możliwość kreatywnego, odważnego i inteligentnego działania. Rozwijając twórczość wspieramy rozwój inteligencji, odkrywczości, samodzielności i pewności siebie.

Nauczysz się:

+

jak kreatywnie rozwiązywać problemy

+

jak tworzyć w sposób innowacyjny

+

jak przełamywać bariery w myśleniu

+

jak otwarcie bez żadnych schematów spojrzeć na problem

+

jak odważnie, bez skrępowania wyrażać własne myśli i odczucia

+

staniesz się pewniejszy siebie, ciekawszy świata

+

rozwiniesz własną wyobraźnię i spostrzegawczość

+

jak współdziałać z innymi