Ewa Druszcz

Warsztaty ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia oparte na Metodzie Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne to zbiór rozmaitych aktywności wspierających funkcjonowanie społeczne i emocjonalne. Dzięki regularnemu praktykowaniu tych ćwiczeń stajemy się pewniejsi w kontaktach społecznych, nabieramy pozytywnego nastawienia względem innych, uczymy się partnerstwa. Dają one możliwość na rozładowanie napięcia emocjonalnego, uczą swobody i naturalności w zachowaniu, wyzwalają pozytywne emocje. 


Szczególnie zachęcam do uczestnictwa w warsztatach dzieci z ich rodzicami/opiekunami

Podstawowe cele tej metody to:

+

rozwój świadomości własnego ciała i usprawnianie ruchowe

+

rozwój świadomości przestrzeni i działania w niej

+

dzielenie przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywanie z nimi bliskiego kontaktu

+

wzmacnianie partnerstwa, rozwój umiejętności współpracy z innymi

+

wzrost pewności siebie w relacjach z innymi

+

budowanie pozytywnego obrazu siebie i innych