Ewa Druszcz

Współpraca

Ewa Druszcz

Psycholog, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeutka Biofeedback, a przede wszystkim specjalistka i pasjonatka w zakresie twórczego wspierania rozwoju.

Od wielu lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. W swojej pracy wykorzystuję rozmaite narzędzia i metody ukierunkowane na wzmacnianie sfery emocjonalnej i społecznej, a przede wszystkim staram się rozwijać u moich podopiecznych ich twórczy potencjał, sprawiać aby patrzyli na otaczający świat w sposób kreatywny. Uważam bowiem, iż to nie poziom nabytej wiedzy decyduje o sukcesie każdego z nas lecz to na ile jesteśmy twórczy, odważni i pewni siebie.


Moja oferta jest skierowana do placówek edukacyjnych, terapeutycznych, instytucji kulturalnych, firm i osób prywatnych. Treningi prowadzę na konkretne zamówienie.

Każde szkolenie jest projektowane indywidualnie, może opierać się na przeprowadzeniu całego cyklu spotkań jak i na jednorazowych warsztatach.

Od 2019 r. jestem zaangażowana w projekt pt.: Kreatywny Umysł (zobacz ofertę)
https://www.facebook.com/kreatywnyumysl.wro/

Zapraszam do kontaktu

Ewa Druszcz
+48 605 513 366, Wrocław
drusz.czewa@gmail.com

Wrocław